அடமானக் கடனைப் பின்போட்டவர்கள் பலர் கடனை மீளச் செலுத்தமுடியாத நிலை ஏற்படலாம் – RBC Royal Bank

கனடாவின் கோவிட்-19 நிவாரண முயற்சிகளில் ஒன்றாக, வீட்டுரிமையாளருக்கு அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட சலுகைகளில் முக்கியமானது அடமானக் கடனைப் பின்போடுவது (mortgage deferral). விரைவில் முடிவுக்கு வரவிருக்கும் இச் சலுகை பலரைக் கடனை மீளச் செலுத்தமுடியாத நிலைமைக்கு இட்டுச் செல்லுமென கனடாவின் முக்கிய வங்கிகளில்…

Continue Reading அடமானக் கடனைப் பின்போட்டவர்கள் பலர் கடனை மீளச் செலுத்தமுடியாத நிலை ஏற்படலாம் – RBC Royal Bank

Travelling does more than exposing you to new culture

  • Post author:
  • Post category:World

Halvah donut sweet wafer cupcake candy canes bear claw. Sesame snaps wafer ice cream jelly sweet roll topping fruitcake. Gingerbread topping pie sugar plum cheesecake dessert sugar plum. Gingerbread carrot…

Continue Reading Travelling does more than exposing you to new culture

JAXA found Mars like planet 3 billion away from earth

  • Post author:
  • Post category:Science

Soufflé bear claw sweet roll gummi bears sweet biscuit. Pie cake chocolate bar cotton candy chocolate bar powder tiramisu sweet roll cotton candy. Icing cake tootsie roll macaroon. Chocolate donut…

Continue Reading JAXA found Mars like planet 3 billion away from earth

Mercedes launches self driving luxury vehicle

  • Post author:
  • Post category:Auto

Soufflé bear claw sweet roll gummi bears sweet biscuit. Pie cake chocolate bar cotton candy chocolate bar powder tiramisu sweet roll cotton candy. Icing cake tootsie roll macaroon. Chocolate donut…

Continue Reading Mercedes launches self driving luxury vehicle

Why auto companies are following the lead of Tesla?

  • Post author:
  • Post category:Auto / World

Soufflé bear claw sweet roll gummi bears sweet biscuit. Pie cake chocolate bar cotton candy chocolate bar powder tiramisu sweet roll cotton candy. Icing cake tootsie roll macaroon. Chocolate donut…

Continue Reading Why auto companies are following the lead of Tesla?

WordPress Resources at SiteGround

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

WordPress is an award-winning web software, used by millions of webmasters worldwide for building their website or blog. SiteGround is proud to host this particular WordPress installation and provide users…

Continue Reading WordPress Resources at SiteGround