அடமானம்

அடமானம்

அடமானம்

வீடும் வீடுசார் விடயங்களும் – 2 இது வீட்டுச் சொந்தக்காரர்கள் பலருக்கு மன அழுத்தத்தைக் கொடுக்கும் விடயம். குறிப்பாக வீடுகளை முதலீட்டு நோக்கோடு இலாபமீட்டுவதற்காக வாங்குபவர்கள் இவ்விடயத்தில்

Read More
அடமானம்

கனடிய மத்திய வங்கி வட்டி வீதத்தை அதிகரித்தது!

மேலும் அதிகரிப்புகளை எதிர்பார்க்கலாம்? கனடிய மத்திய வங்கி இன்று தனது அடிப்படை வட்டி வீதத்தை 4.5% த்திலிருந்து 4.75% த்துக்கு உயர்த்தியுள்ளது. 2001 ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னர்

Read More
Real Estate

பொருளாதாரம் மந்தநிலை (recession) அடையும் – நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை

வீடு வாங்குபவர்களின் கவனத்திற்கு – (1) சிவதாசன் அமெரிக்கா தனது கடன் வழங்கும் வட்டியை 0.75 வீதத்தால் அதிகரித்திருக்கிறது. 27 வருடங்களுக்குப் பிறகு இப்படிக் கனதியான உயர்வு

Read More
Real Estateஅடமானம்

வீட்டு அடமானம் | எத்தனை வருடங்களுக்கு எடுப்பது நல்லது?

வீடு வாங்குவதற்காகவோ அல்லது வேறெந்த காரணங்களுக்குமாகவோ வங்கியில் அடமானம் எடுப்பவர்களது முதலாவதும், அத்தியாவசியமானதுமான விடயம் மாதாந்தக் கட்டுப்பணம் எவ்வளவு என்பது. குடும்ப வருமானத்தின் பெரும்பங்கை உண்டுவிடும் இத்தொகையைக்

Read More