veedu.com

நாமார்க்கும் குடியல்லோம்

ஆதன வரி

Money

ரொறோண்டோ 2023 ஆதன வரி (property tax) 7% த்தால் உயர்கிறது!

ரொறோண்டோ மாநகரசபைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வீடுகளை வைத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த வர்டுடம் (2023) பாரிய அதிர்ச்சியொன்றைத் தரவிருக்கிறது. ரொறோண்டோ மாநகரசபை தனது 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் அதன்

Read More