ஆதன வரி

Tax

வெளிநாட்டு வீட்டுரிமையாளர்களின் ஆதன வரி விவகாரம்: வாடகைக் குடியிருப்பாளரிடம் வரி அறவிடப்படமாட்டாது – அமைச்சர்

கனடாவில் வீடுகளை வைத்திருக்கும் வீட்டுச் சொந்தக்காரர்கள் உரிய நேரத்தில் ஆதனவரியைச் செலுத்தத் தவறினால் அவ்வீடுகளில் வாடகைக்குக் குடியிருக்கும் வாடகை இறுப்பாளர்கள் இவ்வரியைச் செலுத்தவேண்டும் என சமீபத்தில் குளோபல்

Read More
Money

ரொறோண்டோ 2023 ஆதன வரி (property tax) 7% த்தால் உயர்கிறது!

ரொறோண்டோ மாநகரசபைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வீடுகளை வைத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த வர்டுடம் (2023) பாரிய அதிர்ச்சியொன்றைத் தரவிருக்கிறது. ரொறோண்டோ மாநகரசபை தனது 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் அதன்

Read More