சனத்தொகை

ரொறோண்டோவின் சனத்தொகை
Real Estate

ரொறோண்டோ நகரில் சரியும் சனத்தொகை

கோவிட் பெருந்தொற்று காரணமாகக் கனடாவின் பெரு நகரங்களிலிருந்து புறநகர்களை நோக்கி மக்கள் புலம்பெயர்ந்து வருகிறார்கள். இதில் ரொறோண்டோ முன்னணியில் இருக்கிறது. கடந்த ஜூலை 2019 முதல் ஜூலை

Read More