பசுத்தீவு

Real Estate

ஒன்ராறியோவில் தீவு விற்பனைக்கு – $250,000 மட்டுமே!

ஒன்ராறியோவில் பிரத்தியேக தீவு ஒன்று விற்பனைக்கு வந்திருக்கிறது. விலை? $250,000 மட்டுமே (இதில் எழுத்துப்பிழை ஏதுமில்லை!!) ரொறோண்டோவில் வீடொன்றின் சராசரி விலையின் கால் மடங்கு விலையுள்ள இத்

Read More