பணி நீக்கம்

Money

கனடிய வங்கிகளில் பெருந்தொகையான ஊழியர்கள் பணி நீக்கம்

கனடாவின் ஐந்து பெரும் வங்கிகளில் ஒன்றான ஸ்கோஷியா பாங்க் (Scotia Bank) தனது பணியாளர்களில் 3% மானோரை (2,700 பேர்) பணிநீக்கம் செய்யத் தீர்மானித்திருக்கிறது. எதிர்பார்க்கப்படும் பொருளாதாரச்

Read More