பயணக் காப்புறுதி

Health

ஒன்ராறியோ: பயணக் காப்புறுதி எச்சரிக்கை!

அகத்தியன் சமீபத்தில் அமெரிக்காவுக்கு சுற்றுலா சென்ற ஒன்ராறியோ வாசியின் அனுபவம் பயணிகளுக்கு ஒரு பாடமாக அமையவேண்டுமென்பதற்காக இச்செய்தி இங்கே பகிரப்படுகிறது. வெளிநாடுகளுக்குப் பயணம் செய்யும் ஒன்ராறியோ வாசிகள்

Read More