பொணி குறொம்பீ

Politics

ஒன்ராறியோ லிபரல் கட்சித் தலைவராகும் பொணி குறொம்பீ

ஒன்ராறியோ மாகாணத்தின் பெரிய நகரங்களில் ஒன்றான மிஸ்ஸிசாகா நகரில் தொடர்ந்து மூன்று தவணைகள் வெற்றிபெற்று முதல்வராகக் கடமையாற்றிவந்த பொணி குறொம்பீ தற்போது மாகாண லிபரல் கட்சியின் தலைவராகத்

Read More