பொருளாதாரம்

Image Credit: Mufid Manjun / Unsplash
Money

நாணயம் அச்சிடுவது (printing money) எப்படிப் பொருளாதாரத்தைப் பாதிக்கிறது?

பணம் (Money) சிவதாசன் கோவிட் தாக்கத்தினால் பல நாடுகளின் பொருளாதாரம் மிக் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அமெரிக்கா, பிரித்தானியா, யப்ப்பான், கனடா உட்படப் பல நாடுகள் நாணயத்

Read More
Money

கனடா | வட்டி வீதம் விரைவில் அதிகரிக்கலாம் – பொருளாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை!

எதிர்பார்த்ததை விட விரைவில் கனடிய வங்கிகள் தமது வட்டி வீதத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உள்ளதாகப் பொருளாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள். நடமாட்ட முடக்கம் தீவிரப்படுத்தப்பட்ட காலத்தில்கூட, கனடாவின் பண்ட

Read More