நாணயம் அச்சிடுவது (printing money) எப்படிப் பொருளாதாரத்தைப் பாதிக்கிறது?

பணம் (Money) சிவதாசன் கோவிட் தாக்கத்தினால் பல நாடுகளின் பொருளாதாரம் மிக் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அமெரிக்கா, பிரித்தானியா, யப்ப்பான், கனடா உட்படப் பல நாடுகள் நாணயத்

Read more

கனடா | வட்டி வீதம் விரைவில் அதிகரிக்கலாம் – பொருளாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை!

எதிர்பார்த்ததை விட விரைவில் கனடிய வங்கிகள் தமது வட்டி வீதத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உள்ளதாகப் பொருளாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள். நடமாட்ட முடக்கம் தீவிரப்படுத்தப்பட்ட காலத்தில்கூட, கனடாவின் பண்ட

Read more