மருத்துவ சான்றிதழ்

Health

ஒன்ராறியோ: சுகவீன விடுமுறைக்கு இனிமேல் மருத்துவரது சான்றிதழ் தேவையில்லை – மாகாண அரசு அறிவிப்பு

நோயாளிகளுடனான உரையாடல்களை எழுத்தில் மாற்றுவதற்கு செயற்கை விவேகத் தொழில்நுட்பத்தைப் பாவிக்கவும் முயற்சி மருத்துவர்களின் வேலைப் பளுவைக் குறைப்பதற்காக சுகவீனம் காரணமாக வேலைக்குப் போக முடியாத பணியாளர்களிடம் மருத்துவ

Read More