ருவிட்டர்

Money

ருவிட்டருடனான ஒப்பந்தம் முறிகிறது – இலான் மஸ்க் திடீர் அறிவிப்பு!

உலகப் பெரிய பணக்காரரும் ரெஸ்லா நிறுவன அதிபருமாகிய இலான் மஸ்க் சமூக வலைத்தளமாகிய ருவிட்டர் நிறுவனத்தை வாங்குவதெனச் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தத்தை முறித்துக்கொள்ளப் போவதாகத் திடீரென விடுத்த அறிவிப்பைத்

Read More