ரொறோண்டோ

Money

ரொறோண்டோ மாநகரசபை வரி, சேவைக்கட்டண அதிகரிப்பு

ஆதன மாற்ற வரி, புதிய மாநகர ஜி.எஸ்.ரி. பற்றி ஆலோசனை கோவிட் தொற்றுக்குப் பின்னான ரொறோண்டோ மாந்கரசபையின் செலவீன அதிகரிப்பின் காரணமாக அத்ன் திறைசேரியில் $1.5 பில்லியன்

Read More
ரொறோண்டோவின் சனத்தொகை
Real Estate

ரொறோண்டோ நகரில் சரியும் சனத்தொகை

கோவிட் பெருந்தொற்று காரணமாகக் கனடாவின் பெரு நகரங்களிலிருந்து புறநகர்களை நோக்கி மக்கள் புலம்பெயர்ந்து வருகிறார்கள். இதில் ரொறோண்டோ முன்னணியில் இருக்கிறது. கடந்த ஜூலை 2019 முதல் ஜூலை

Read More
ரொறோன்டோவில் தோட்ட வீடுகளுக்கு அனுமதி
Real Estate

ரொறோண்டோ வீட்டுரிமையாளருக்கு ‘சின்ன வீடு’ அமைக்க அனுமதி வழங்குவது பற்றி நகரசபை யோசனை!

ரொறோண்டோவில் மலிவான வாடகை வீடுகளின் பற்றாக்குறையைப் போக்க வீட்டுரிமையாளர்கள் சிறிய ‘தோட்ட வீடுகளை’ (garden suites) அமைத்து வாடகைக்கு விடுவதை அனுமதிப்பது பற்றி மாநகரசபை ஆலோசனை செய்து

Read More