வட்டி வீதம்

அடமானம்

2026 வரை அடமானக்கடன்களைப் புதுப்பிக்க வேண்டாம் – கனடிய மத்திய வங்கி எச்சரிக்கை!

கோவிட் பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் அடமான வட்டி மிகவும் குறைவாக இருந்த காலத்தில் எடுக்கப்பட்ட அடமானக்கடன்கள் பல 2026 வரையில் புதுப்பிக்கப்படவேண்டி ஏற்படலாம் எனவும் இக்காலத்தில் வட்டி வீதம்

Read More
Moneyஅடமானம்

கனடிய மத்திய வங்கி வட்டி வீதத்தை 0.25% உயர்த்தியது

மேலும் அதிகரிக்கும் சாத்தியமுண்டு சில்லறை வங்கிகளுக்கு தான் வழங்கும் கடனுக்கான (Overnight Lending Rate)வட்டி வீதத்தை கனடிய மத்திய வங்கி 4.75% த்திலிருந்து 5.00% மாக அதிகரித்திருக்கிறது.

Read More
அடமானம்

கனடிய மத்திய வங்கி வட்டி வீதத்தை அதிகரித்தது!

மேலும் அதிகரிப்புகளை எதிர்பார்க்கலாம்? கனடிய மத்திய வங்கி இன்று தனது அடிப்படை வட்டி வீதத்தை 4.5% த்திலிருந்து 4.75% த்துக்கு உயர்த்தியுள்ளது. 2001 ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னர்

Read More