கனடாவில் வெளிநாட்டார் வீடு வாங்கத் தடை

தற்காலிக வதிவிட உரிமையுள்ளவர்களுக்கும், வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கும் விசேட அனுமதி ஜநவரி 2023 முதல் கனடாவில் வெளிநாட்டார் வீடுகளை வாங்க முடியாது. கடந்த சில வருடங்களாக வீட்டுச் சந்தையில்

Read more

ரொறோண்டோ | வெறுமையான குடியிருப்புக்களின் மீதான வரி வீட்டு விலையைக் குறைக்கும் – ரொறோண்டோ பிராந்திய ஆதன சபை

ரொறோண்டோவில் வெறுமையாகவிருக்கும் குடியிருப்புக்களின்மீது வரி விதிக்கும் நகரசபையின் திட்டம் கடந்த வருடம் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. விரைவில் நடைமுறைக்கு வரவுள்ள இத் திட்டம் ஏற்கெனவே அதன் தாக்கத்தை ஆரம்பித்துவிட்டது

Read more