வீட்டு விலை

Real Estate

கடந்த ஒரு வருடத்தில் ரொறோண்டோவில் வீட்டு விலைகள் 17.9% வீழ்ச்சி!

கடந்த ஒரு வருடத்தில் ரொறோண்டோவில் சராசரி வீட்டு விலைகள் 17.9% த்தால் சரிவடைந்துள்ளன. கடந்த பெப்ரவரி 2022 அளவில் ஒரு வீட்டின் சராசரி விலை $1,334,062 ஆக

Read More
Real Estate

கனடாவில் வெளிநாட்டார் வீடு வாங்கத் தடை

தற்காலிக வதிவிட உரிமையுள்ளவர்களுக்கும், வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கும் விசேட அனுமதி ஜநவரி 2023 முதல் கனடாவில் வெளிநாட்டார் வீடுகளை வாங்க முடியாது. கடந்த சில வருடங்களாக வீட்டுச் சந்தையில்

Read More
Real Estate

ரொறோண்டோ | வெறுமையான குடியிருப்புக்களின் மீதான வரி வீட்டு விலையைக் குறைக்கும் – ரொறோண்டோ பிராந்திய ஆதன சபை

ரொறோண்டோவில் வெறுமையாகவிருக்கும் குடியிருப்புக்களின்மீது வரி விதிக்கும் நகரசபையின் திட்டம் கடந்த வருடம் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. விரைவில் நடைமுறைக்கு வரவுள்ள இத் திட்டம் ஏற்கெனவே அதன் தாக்கத்தை ஆரம்பித்துவிட்டது

Read More