வெற்றுடமை வரி

Real Estate

ரொறோண்டோ: வெற்றுடமையென அறிவிக்காமையால் வீட்டுரிமையாளருக்கு நகராட்சி $17,000 தண்டம்!

தனது வீடு வெறுமனே இருக்கிறது என அறிவிக்கத் தவறியமைக்காக வீட்டுரிமையாளர் ஒருவருக்கு ரொறோண்டோ நகராட்சி $17,000 தண்டம் விதித்திருக்கிறது. கடந்த பெப்ரவரி மாத இறுதிக்குள் மக்கள் வசிக்காமல்

Read More
Real Estate

ரொறோண்டோ வெற்றுடமை (vacancy status) அறிவிப்பு – இன்று கடைசி நாள்

அறிவிக்காத வீட்டுரிமையாளருக்கான தண்டம் $250 -$10,000! வீட்டில் குடியிருந்தாலும் அதைக் கட்டாயம் அறிவிக்க வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் அவ்வீடு வெற்றுடமை எனத் தீர்மானிக்கப்பட்டு அதற்கான வரி அறவிடப்படும்

Read More