வெளிநாட்டார் வரி

Real Estate

கனடாவில் வீடு வாங்கும் வெளிநாட்டவர் மீது மேலதிக வரி – மத்திய அரசு யோசனை

அதிகரித்து வரும் வீட்டு விலைகளைக் குறைக்கும் திட்டங்களில் ஒன்றாக, வெளிநாட்டவர் கனடாவில் வாங்கும் சொத்துக்களின் மீது மேலதிக வரியை விதிக்க கனடிய மத்திய அரசு திட்டமிடுகிறது. இந்த

Read More