கல்வி

கல்வி

வகுப்புகளில் கைத்தொலைபேசிக்குத் தடை

ரொறோண்டோ கல்விச்சபை உத்தேசிக்கிறது ரொறோண்டோ கல்விச்சபையின் நிர்வாகத்தின் கீழுள்ள பாடசலைகளில் தற்போது பிரயோகத்திலிருக்கும் கைத்தொலைபேசிப் பாவனைச் சட்டத்தின்படி மாணவர் தம் கல்வி, சுகாதாரம், விசேட கல்வித் தேவைகளுக்காக

Read More